Home » Resurse Web Design » Elemente PHP

 
 
 

Elemente PHP

Scopuri

•Învăţaţi să scrieţi numere şi şiruri

•Învăţaţi să folosiţi ghilimele şi caractere escape pentru a specifica valori de tip şir speciale

•Înţelegeţi diferenţa dintre valori literale şi variabile

•Învăţaţi modul de utilizare a tablourilor pentru stocarea mai multor valori

•Învăţaţi modul de utilizare a operatorilor pentru combinarea valorilor în expresii

•Învăţaţi modul de utilizare a funcţiilor pentru executarea operaţiilor elementare

În cadrul acestui modul, veţi învăţa modul de creare a componentelor care alcătuiesc programele PHP. În modulele 3 şi 4 veţi învăţa modalităţile de asamblare a acestor componente în programe complete.

Numere şi şiruri

Programele de calculator manipulează datele, care reprezintă informaţii. Progra­mele PHP folosesc două categorii principale de date: numere şi şiruri. Numerele sunt compuse mai ales din cifre, în timp ce un şir poate conţine orice caracter, inclusiv cifre, litere şi simboluri speciale.

Decizia privind modul de stocare a datelor este importantă, în mod caracteristic, datele se stochează sub formă de numere atunci când se doreşte executarea unor operaţii matematice asupra datelor, deoarece numerele sunt stocate într-un mod care permite efectuarea de calcule. Pe de altă parte, şirurile sunt stocate folosind o modalitate care facilitează înţelegerea lor de către operatorul uman. Datele trebuie stocate sub formă de şiruri dacă formatul acestora nu este numeric sau dacă doriţi ca operatorul uman să fie capabil de a introduce sau de a vizualiza datele. Practic, puteţi asimila numerele cu un mod de stocare a datelor în interiorul calculatorului, în speţă un format intern. Şirurile se pot asimila unui mod de stocare a datelor în afara calculatorului, în speţă un format extern.

26

Numere

PHP foloseşte două categorii de numere: întregi şi duble. Numerele întregi repre­zintă numerele fără parte fracţionară folosite la numărare, plus zero şi numerele negative. Cu alte cuvinte, în PHP termenul de întreg are aceeaşi semnificaţie ca şi în matematică. De exemplu, numărul 100 poate fi reprezentat în PHP sub formă de întreg. Numerele duble, spre deosebire de întregi, reprezintă valori numerice care pot include fracţii zecimale, ca de exemplu 2,5. Numerele duble sunt sinonime cu numerele reale din matematică. Uneori, numerele duble mai sunt denumite şi numere cu virgulă mobilă (în lb. engleză se foloseşte punctul zecimal în loc de virgulă – N. T.).

Deoarece PHP stochează numerele în calculatoare, care dispun de o cantitate limitată de memorie, numerele întregi şi duble din PHP diferă de omoloagele lor matematice prin aceea că precizia lor este limitată, în general, numerele întregi sunt stocate sub formă de valori pe 32 de biţi, ceea ce le limitează la domeniul cuprins între -2.147.483.648 şi 2.147.483.647 inclusiv. Totuşi, unele calculatoare stochează numerele PHP întregi într-un mod mai compact, limitând şi mai mult domeniul de valori posibile.

In general, numerele duble sunt stocate folosindu-se formatul standard IEEE-64, care furnizează 64 de biţi. Acest format vă permite să stocaţi valori care pot merge până la 1,8 x 10 la puterea 308 sub formă de numere duble şi furnizează aproximativ 14 cifre după punctul zecimal (sau cifre semnificative) de precizie.

Scrierea numerelor PHP este simplă. Un întreg PHP se obţine prin scrierea cifrelor care îi alcătuiesc valoarea. Dacă valoarea este negativă, scrieţi un semn minus imediat la stânga numărului. Evitaţi să scrieţi spatii sau virgule ca parte a unui întreg PHP. Iată câteva exemple de numere PHP întregi corecte şi incorecte:

-3  Corect

0  Corect

5  Corect

2.5 Incorect; conţine o parte fracţionară

2.0 Incorect; conţine o parte fracţionară, chiar dacă valoarea acesteia este zero

1,024 Incorect; conţine o virgulă

– 7  Incorect; conţine un spaţiu între semnul minus şi cifră

2147483648 Incorect; prea mare

Un număr PHP dublu se scrie cu ajutorul unei serii de cifre, plasând un punct zecimal la locaţia adecvată. Ca în cazul întregilor PHP, dacă valoarea este negativă, scrieţi un semn minus imediat la stânga numărului. De asemenea, din nou similar cu numerele PHP întregi, trebuie să evitaţi a scrie spaţii sau virgule ca parte a unui număr dublu. Iată câteva exemple de numere duble corecte şi incorecte:

-2.5  Corect

0.0  Corect


3.125

Corect

2  Incorect; îi lipseşte punctul zecimal

27

Când scrieţi numere duble foarte mari sau foarte mici, puteţi folosi o formă specială, care arată astfel: 2.3e4. Numărul plasat după litera e determină înmulţirea cu 10 la puterea dată de numărul respectiv a numărului plasat anterior literei respec­tive. De exemplu, numărul dublu dat anterior are valoarea 2,3 x 10 la puterea 4, iar valoarea dublă -1.1e-10 are valoarea -1,1 x 10 la puterea 10.

Şiruri

Spre deosebire de întregi şi de numere duble, care conţin cu precădere cifre, şirurile pot conţine orice caracter. Ca atare, şirurile sunt utile pentru stocarea datelor care nu pot fi calculate, precum nume şi adrese.

De asemenea, şirurile pot fi utilizate pentru stocarea datelor numerice. Repre­zentările sub formă de numere întregi şi duble sunt folosite, în general, numai în interiorul calculatoarelor; de regulă, datele sunt introduse în calculatoare şi afişate de către acestea sub formă de şiruri. De exemplu, să presupunem că un program converteşte temperatura din grade Fahrenheit în grade centigrade. Utilizatorul programului introduce temperatura sub formă de valoare de tip şir. Programul converteşte valoarea şir într-o valoare dublă, execută un calcul şi converteşte rezultatul într-un şir, care este afişat ca rezultat. Motivul derulării acestui proces aparent complicat este acela că sistemele de calcul execută eficient operaţii aritme­tice cu valori întregi şi duble; conversia datelor din format şir în format numeric şi viceversa este mai simplă decât executarea de operaţii aritmetice cu şiruri.

Pentru a specifica un şir în PHP, caracterele care alcătuiesc şirul sunt incluse între ghilimele duble; de exemplu, şirul reprezentând numele fizicianului care a formulat teoria relativităţii este „Albert Einstein”. Aşa cum s-a explicat, un şir poate conţine date numerice; de exemplu, „3.14159”. în Modulul 5, veţi învăţa să conver­tiţi şiruri care conţin date numerice în valori întregi şi duble.

PHP facilitează includerea în şiruri a unor caractere speciale, precum caracterele de salt la linie nouă sau retur de car, prin furnizarea de secvenţe escape care reprezintă caractere speciale. Iată secvenţele escape folosite în PHP:

\n  salt la linie noua

\r   retur de car

\t   caracter de tabulare pe orizontală

\\   backslash

\$  simbolul dolarului

\”  ghilimele duble

Ca exemplu, iată un şir care include un retur de car, urmat de un salt la linie nouă: „Salut, lume!\r\n”. Retineţi că fiecare secvenţă escape începe cu un backslash (\). Pentru a include un backslash într-un şir, trebuie să folosiţi secvenţa escape adec­vată, care este alcătuită din două caractere backslash.

28

<Test „la minut”>

• Care este reprezentarea de date cea mai adecvată pentru stocarea consumului mediu de combustibil al unui autoturism, exprimat în mile* pe galon** sau litri pe kilometru?

• Care este reprezentarea de date cea mai adecvată pentru stocarea numărului de capitole al unei cărţi?

• Care este reprezentarea de date cea mai adecvată pentru stocarea unui număr de telefon? </Test „la minut”>

<sfatul specialistului>

Întrebare:Dacă se doreşte includerea unor ghilimele duble în cadrul unui şir? Se poate proceda astfel fără a se folosi o secvenţă escape?

Răspuns: Simpla inserţie a unor ghilimele duble în cadrul unui şir ar deruta limbajul PHP, deoarece ghilimelele duble vor marca, în aparenţă, sfârşitul şirului. Pentru a include ghilimelele duble în cadrul unui şir, includeţi şirul între ghilimele simple, nu duble, astfel: ‘El zise „Salut.”‘. Şirurile încadrate între ghilimele simple, respectiv duble, se comportă oarecum diferit unele în raport cu celelalte; veţi învăţa mai multe despre şiruri în Modulul 9.

Valori literale şi variabile

Categoriile de valori despre care aţi învăţat până acum se numesc valori literale. Deseori, este convenabil să atribui un nume unei valori, similar procedeului comun folosit în algebră. O valoare cu nume se numeşte variabilă, deoarece este posibilă modificarea valorii asociate numelui. Prin contrast, o valoare literală este fixă.

Dacă preferaţi, o variabilă poate fi asimilată cu o casetă care poartă numele variabilei. Valoarea unei variabile este dată de o valoare literală, scrisă pe o bucată de hârtie plasată în interiorul casetei, în orice moment, puteţi înlocui bucata de hârtie cu o alta, care conţine o nouă valoare a variabilei.

<nota>

­*Unitate de măsură pentru distanţe folosită în ţările de limbă engleză şi egală cu apro­ximativ 1,7 km. — N.T.

**Unitate de măsură pentru capacităţi folosită în ţările de limbă engleză şi egală cu apro­ximativ 4 litri. – N.T.

Răspunsuri la test:

• Dublu, deoarece valoarea include deseori o parte fracţionară

• întreg, deoarece valoarea este un număr fără parte fracţionară

• Şir, deoarece valoarea nu va fi calculată şi poate conţine liniuţe, spaţii sau paranteze</nota>

29

PHP impune câteva reguli asupra numelor variabilelor, astfel încât să poată face imediat diferenţa dintre variabile şi numere, şiruri şi alte elemente de program. Iată o metodă de formare a unui nume corect de variabilă PHP:

1. Începeţi cu simbolul dolarului (Ş).

2. După simbolul dolarului, scrieţi o literă sau o liniuţă de subliniere ( _ ). Litera poate fi scrisă cu majuscule sau minuscule.

3. Continuaţi prin a adăuga oricâte litere, cifre sau liniuţe de subliniere doriţi. Nu vă lăsaţi dus de val şi să creaţi un nume de variabilă atât de lung, astfel încât să fie dificil de tastat. Creaţi, totuşi, un nume care să descrie cu claritate scopul variabilei.

Iată câteva exemple de nume de variabile corecte şi incorecte:

$lungime  Corect

$x  Corect, dar nu foarte descriptiv

y  Incorect, nu începe cu semnul dolarului

$1side Incorect, semnul dolarului nu este urmat de o literă sau de un caracter de subliniere

$a+b Incorect, conţine semnul plus acolo unde sunt permise numai litere, cifre şi caractere de subliniere

Deşi puteţi folosi litere majuscule sau minuscule în numele variabilelor, diferenţa dintre literele scrise cu majuscule şi cele scrise cu minuscule este importantă. Variabila denumită $A nu este una şi aceeaşi cu variabila $a.

Pentru a asocia o valoare unei variabile, veţi scrie ceea ce se numeşte o instruc­ţiune de atribuire. Iată un exemplu simplu:

$temperatura = 72.3;

Numele variabilei este urmat de un semn egal (=), care identifică instrucţiunea ca fiind o instrucţiune de atribuire. Semnul egal este urmat de valoarea care urmează a fi atribuită variabilei, în acest exemplu, valoarea este dată de valoarea literală dublă 72.3. Caracterul punct şi virgulă (;) marchează sfârşitul instrucţiunii.

Exemplul anterior a atribuit unei variabile o valoare-literală. De asemenea, puteţi atribui valoarea unei variabile către o altă variabilă, prin scrierea unei instrucţiuni de atribuire astfel:

$câştigător = $punctajul_cel_mai_mare;

În acest caz, valoarea variabilei $punctajul_cel_mai_mare înlocuieşte valoarea variabilei $castigator. Ulterior pe parcursul acestui modul, veţi învăţa să scrieţi instrucţiuni de atribuire mai sofisticate.

Ca o valoare literală, o variabilă poate avea o valoare de tip întreg, dublu sau şir. Forma valorii unei variabile se numeşte tipul variabilei. Tipul unei variabile se poate modifica dacă atribuiţi variabilei o valoare de un tip diferit faţă de cel al valorii curente a variabilei. De exemplu, instrucţiunea de atribuire

$x = 1;

30

atribuie variabilei $x tipul întreg. Dacă instrucţiunea de atribuire

$x = 1.5;

va fi executată ulterior, variabila $x devine de tip dublu. În multe limbaje de progra­mare, tipul unei variabile nu poate fi modificat. Dacă aţi programat folosind un asemenea limbaj, la început s-ar putea ca această caracteristică a limbajului PHP să vi se pară deconcertantă, dar probabil că o veţi găsi extrem de convenabilă după ce vă veţi fi acomodat cu ea.

<Test „la minut”>

• Atribuiţi un nume adecvat unei variabile care stochează distanţa până la Soare.

• Scrieţi o instrucţiune de atribuire care atribuie valoarea 3.14159 unei variabile denumite $pi. </Test „la minut”>

<Sfatul specialistului>

Întrebare: În ce mod diferă instrucţiunile de atribuire PHP de ecuaţiile matematice?

Răspuns: Deşi instrucţiunile de atribuire din limbajul PHP şi ecuaţiile mate­matice folosesc ambele semnul egal, cele două noţiuni sunt foarte diferite, deoarece atribuirea nu este acelaşi lucru cu egalitatea. Atribuirea este o operaţie care înlocu­ieşte o valoare cu o alta. Pe de altă parte, egalitatea este o relaţie între două valori. Când două valori sunt egale, acestea rămân egale pentru totdeauna. Totuşi, puteţi atribui o valoare unei variabile şi ulterior puteţi atribui aceleiaşi variabile o altă valoare. Cu alte cuvinte, egalitatea este permanentă; atribuirea nu este. </Sfatul specialistului>

Proiectul 2-1: Vizualizarea valorilor variabilelor PHP

În cadrul acestui proiect, veţi crea şi veţi executa un script PHP simplu care demonstrează modul de utilizare a valorilor literale, a variabilelor şi a instruc­ţiunilor de atribuire.

<Scopurile proiectului>

• Crearea unui script PHP care conţine mai multe instrucţiuni de atribuire şi instrucţiuni echo

• încărcarea şi executarea scriptului </Scopurile proiectului>

<nota>Răspunsuri la test:

• $distanta_la_soare sau ceva similar

• $pi = 3.14159; </nota>

31

Pas cu pas

1. Folosind un editor de texte, creaţi un fişier care conţine următorul script PHP:

<script>

<?php

// PHP :Ghidul începatorului

// Proiectul 2-1

$valoare_întreagă=1;

$valoare_dublă=1.2345678e6;

$valoare_şir=”Acesta este un şir”;

echo(„<H2>Proiectul 2-1</H2”);

echo(„<BR>valoare întregă:”);

echo($valoare_întreagă);

echo(„<BR>valoare dublă:”);

echo($valoare_dublă);

echo(„<BR>valoare şir:”);

echo($valoare_şir);

?>

</script>

2. Încărcaţi fişierul care conţine scriptul dumneavoastră în catalogul adecvat al serverului.

3. Folosiţi un browser Web pentru a obţine accesul la adresa URL asociată fişierului care conţine scriptul dumneavoastră. Fereastra browserului dumnea­voastră Web trebuie să prezinte un aspect similar celui din ilustraţia următoare.

<fereastră>Project2-l

valoare întreaga: 1

valoare dubla: 1234567.8

valoare şir: Acesta este un şir</fereastră>

Valori scalare şi tablouri

Majoritatea cumpărătorilor preferă să cumpere ouăle în ambalaje de câte 10, nu unul câte unul. Similar, deseori este convenabilă stocarea mai multor valori într-o variabilă. O asemenea variabilă se numeşte tablou, iar valorile individuale se numesc elementele tabloului. Variabilele care au o singură valoare se numesc scalare. Pentru a fi posibil accesul individual la fiecare element al unui tablou, fiecare element are o cheie asociată. Dacă preferaţi, puteţi asimila numele unui tablou cu numele de familie al tuturor elementelor sale. Similar, cheia unui element este echivalentă cu numele de botez al elementului respectiv. Combinaţia între numele tabloului (numele de familie) şi valoarea unei chei (numele de botez) identifică un element al tabloului.

Pentru a crea un tablou, atribuiţi unui element al tabloului o valoare şi o cheie. De exemplu, instrucţiunea de atribuire

$clasa[1] = „ geometrie”;

creează un tablou denumit $clasa şi un element cu valoarea „geometrie” identificat prin cheia 1. Pentru a stoca în tablou o a doua valoare, puteţi folosi următoarea instrucţiune de atribuire:

$clasa[2] = „contabilitate”;

Pentru a obţine acces la un element al tabloului, specificăţi numele tabloului şi valoarea cheii. De exemplu, instrucţiunea de atribuire

32

$clasa_mate = $clasa[1];

atribuie valoarea „geometrie” variabilei scalare $clasa_mate.

Cheile folosite pentru identificarea elementelor unui tablou nu trebuie să fie numere consecutive; nici măcar nu trebuie să fie numere. De exemplu, iată instrucţiuni de atribuire care creează un tablou ce stochează preferinţe în materie de îngheţată:

$preferinţe[„Nelu”] =”îngheţată elveţiană cu migdale simplă„

$preferinţe[„Gina”] = „căpşuni”

Tabloul înregistrează faptul că Nelu preferă îngheţata elveţiană simplă cu mig­dale, iar Gina preferă îngheţată cu căpşuni. Un asemenea tablou simplifică deter­minarea preferinţelor în materie de îngheţată ale unei persoane, dat fiind prenumele acesteia. Elementele unui tablou cu chei non-numerice sunt accesibile în acelaşi mod ca şi elementele unui tablou cu chei numerice. De exemplu, instrucţiunea de atribuire

$specialitatea_zilei  =  $preferinţe[„Nelu”];

atribuie variabilei $specialitatea_zilei valoarea „gheţata elveţiană cu migdale simplă”.

<test „la minut”>

• Scrieţi instrucţiuni de atribuire care creează un tablou denumit $dimensiune,în cadrul căruia valorile mic, mediu şi mare sunt asociate cheilor l, 2, respectiv 3.

• Scrieţi instrucţiuni de atribuire care creează un tablou denumit $nume_judeţ, care vă permite să determinaţi numele complet al unui judeţ din România în funcţie de abrevierea numelui judeţului folosită pe plăcutele de înmatriculare ale autoturismelor. Pentru a evita compli­caţiile, puteţi include numai judeţele Prahova, Dolj şi Teleorman. </test „la minut”>

<notă>Răspunsuri la test:

• $dimensiune[1] = „mic”;

$dimensiune[2] = „mediu”;

$dimensiune[3] = „mare”;

• $nume_judeţ[„PH”] = „Prahova”;

$nume_judeţ[„DJ”]  = „Dolj”;

$nume_judeţ[„TR”] = „Teleorman”;

Evident, textul testului a fost adaptat. In original se face referire la unele state din componenţa S.U .A. — N.T.</notă>

33

Operatori şi funcţii

Pentru a vă ajuta să efectuaţi calcule şi prelucrări ale datelor, PHP include o diversitate de operatori şi funcţii utile. Când combinaţi valorile literale şi variabilele cu operatori şi funcţii, construiţi ceea ce este cunoscut sub numele de expresii.

Operatori

PHP include operatorii familiari folosiţi pentru executarea operaţiilor aritmetice:

+    Adunare

–     Scădere

*     Înmulţire

/      Împărţire

Utilizarea asteriscului (*) ca simbol al înmulţirii poate părea neobişnuită; totuşi, este un simbol frecvent folosit în limbajele de programare, deoarece previne con­fuzia care poate apărea dacă în locul acestuia ar fi fost folosită litera x.

Iată câteva exemple simple care demonstrează utilizarea operatorilor pentru a efectua calcule şi pentru a atribui valori variabilelor:

$profit = $vânzări + $cheltuieli;

$arie = $înălţime * $lăţime;

$circumferinţă = 3.14159 * $diametru

$rata_impozit = $impozit / $venit_impozabil;

Variabilele sau valorile literale asociate cu un operator se numesc operanzi. De exemplu, operanzii operatorului de scădere din prima instrucţiune prezentată ca exemplu sunt variabilele $vânzări şi $cheltuieli.

O proprietate interesantă a operatorului de împărţire este aceea că returnează o valoare întreagă dacă ambii săi operanzi sunt întregi, iar rezultatul este un întreg; în caz contrar, returnează o valoare cu virgulă mobilă. Astfel, instrucţiunea de atribuire

$x = 10 / 3;

atribuie valorii $x valoarea cu virgulă mobilă 3.3333333333333, chiar dacă operanzii operatorului de împărţire sunt ambii întregi.

În afară de aceşti operatori aritmetici familiari, PHP include numeroşi operatori mai puţin cunoscuţi:

%  Modulo

++  Incrementare

<<–  Decrementare

.  Concatenare

Similar operatorului de împărţire, operatorul modulo execută o împărţire; cu toate acestea, operatorul modulo returnează restul, nu câtul împărţirii. De exemplu, prin împărţirea lui 10 la 3 se obţine câtul 3 şi restul 1. Deci, instrucţiunea de atribuire

34

$x = 10 % 3;

atribuie variabilei $x valoarea 1.

În programare, operaţiile de adăugare, respectiv de scădere a unei unităţi dintr-o valoare sunt frecvent întâlnite. Pentru comoditate, PHP include operatori care execută aceste operaţii. Operatorul de incrementare adaugă o unitate la valoarea unei variabile, iar operatorul de decrementare scade o unitate din valoarea unei variabile. Operatorii sunt utilizaţi astfel:

++$x;

–$y;

Reţineţi că aceşti operatori au nevoie de un singur operand, în timp ce majori­tatea operatorilor necesită doi operanzi. Prima instrucţiune adaugă o unitate la valoarea variabilei $x, în timp ce a doua instrucţiune scade o unitate din valoarea variabilei $y. Dacă preferaţi, puteţi folosi aceşti operatori în instrucţiuni de atribuire, după cum urmează:

$x = ++$y;

Această instrucţiune adaugă o unitate la valoarea variabilei $y şi’ atribuie valoarea rezultantă variabilei $x.

<Sfatul specialistului  >

Întrebare:Ce se întâmplă dacă se plasează un operator de incrementare sau de decrementare după operandul aferent acestuia?

Răspuns:Dacă se plasează un operator de incrementare sau de decremen­tare după operandul aferent, şi nu înaintea acestuia, efectul este uşor diferit. Să examinăm următorul exemplu:

$x=$y–;

Această instrucţiune scade o unitate din valoarea variabilei $y, dar atribuie variabilei $x valoarea originală a variabilei $y, din care nu s-a scăzut nimic. Prin plasarea unui operator de incrementare, respectiv de decrementare, înaintea unei variabile, se execută o operaţie de pre-incrementare, respectiv pre-decrementare; prin plasarea unui operator de incrementare, respectiv de decrementare, după o variabilă, se execută o operaţie de post-incrementare, respectiv post-decrementare.</sfatul specialistului:>

In afară de aceşti operatori numerici, PHP include un operator de concatenare a şirurilor, denumit uneori operator cat sau operator de unire, deoarece funcţia sa constă în unirea şirurilor. De exemplu, să considerăm următoarele instrucţiuni de atribuire:

$nume_botez=„Radu”;

$nume_familie=„Vasilescu”;

$nume=$nume_botez.„”.$nume_familie;

35

Primele două instrucţiuni de atribuire alocă valori şir unor variabile scalare. Ultima instrucţiune de atribuire foloseşte operatorul de unire pentru a uni numele de botez cu numele de familie şi pentru a însera un spaţiu între acestea. Valoarea atribuită variabilei $nume este „Radu Vasilescu”.

Ca în matematică, PHP evaluează operatorii de înmulţire şi de împărţire anterior operatorilor de adunare, respectiv scădere. Această caracteristică se numeşte prece­denţă. Datorită precedenţei, instrucţiunea

$x=1+2*3;

atribuie variabilei $x valoarea 7, chiar dacă operatorul de adunare apare înaintea celui de înmulţire. Dacă doriţi să controlaţi precedenţa unei expresii, puteţi folosi paranteze. De exemplu, instrucţiunea

$x=(1+2)*3;

atribuie variabilei $x valoarea 9, deoarece partea inclusă între paranteze a expresiei este evaluată prima, aşa cum se procedează în algebră.

Funcţii

În afară de operatori, PHP include funcţii care execută operaţii utile. Iată unele exemple de funcţii:

abs(x) Returnează valoarea absolută a lui x

ceil(x) Returnează valoarea x, rotunjită la întregul imediat superior

floor(x) Returnează valoarea x, rotunjită la întregul imediat inferior

rnax(x,y,…) Returnează valoarea maximă a unui set de valori

min(x,y,…) Returnează valoarea minimă a unui set de valori

pow(x,n) Returnează numărul x, ridicat la puterea specificată n

strftime(f) Returnează data curentă, formatată conform conţinutului parametrului f

sqrt(x) Returnează rădăcina pătrată a lui x

În afară de acestea, PHP include multe alte funcţii. În Anexa I veţi descoperi definiţii ale acestor funcţii, precum şi ale altor funcţii PHP frecvent folosite.

Majoritatea funcţiilor necesită una sau mai multe valori de intrare, cunoscute sub numele de argumente. De exemplu, funcţia sqrt necesită un argument care specifică valoarea a cărei rădăcină pătrată trebuie calculată.

<Sfatul specialistului  >

Întrebare:Mai include PHP şi alţi operatori?

Răspuns:Da, PHP include mulţi alţi operatori în afara celor specificaţi, în particular, include operatori logici şi operatori de comparaţie, despre care veţi învăţa în Modulul 6. </Sfatul specialistului  >

36

Unele funcţii, precum min şi max, preiau un număr nedefinit de argumente. Alte funcţii nu necesită nici un fel de argumente. Pentru a putea folosi o funcţie în mod corespunzător, trebuie să cunoaşteţi:

• Numele funcţiei

• Acţiunea funcţiei şi valoarea returnată de aceasta, dacă există

• Numărul argumentelor preluate de funcţie

• Semnificaţia fiecărui argument

Iată un exemplu simplu care foloseşte o funcţie pentru calculul lungimii laturilor unui pătrat, dacă este cunoscută aria pătratului:

$lungime=sqrt($arie);

Reţineţi modul în care argumentul funcţiei este inclus între paranteze, precum şi modul în care funcţia şi argumentul său sunt folosite într-un mod asemănător cu o valoare literală sau o variabilă. Iată un exemplu care prezintă modul de utilizare a funcţiei max, care preia mai multe argumente:

$punctaj_câştigător=max($punctaj1, $punctaj2,$punctaj3);

Observaţi că fiecare argument este separat de vecinul său printr-o virgulă.

<Test „la minut”>

• Scrieţi o instrucţiune PHP care adaugă valoarea variabilei $plată_normală la aceea a variabilei $plată_ore_suplimentare şi plasează rezultatul în variabila $plată_totală.

• Scrieţi o instrucţiune PHP care stochează pătratul valorii variabilei $x în variabila $y.

Proiectul 2-2: Un calcul In PHP

În cadrul acestui proiect, veţi crea şi executa un script PHP simplu, care calculează aria unui cerc de rază dată.

<Scopurile proiectului>

• Crearea unui script PHP care calculează aria unui cerc

• încărcarea şi executarea unui script PHP</Scopurile proiectului>

<notă>Răspunsuri la test:

• $plată_totală = $plată_normală + $plată_ore_suplimentare;

• $y = $x * $x;  sau $y = pow($x, 2);</notă>

Pas cu pas

1. Folosind un editor de texte, creaţi un fişier care conţine următorul script PHP:

<?php

//PHP:Ghidul începătorului

// Proiect 2-2

// Calculul ariei unui cerc de raza dată

echo(„<H2>Proiect 2-2</H2>”);

$raza=2.0;

$pi=3.14159;

$arie=$pi*$raza*$raza;

echo(„raza=”);

echo($raza);

echo(„<BR>arie=”);

echo($arie);

?>

2. Încărcaţi fişierul care conţine scriptul dum­neavoastră în catalogul adecvat al serverului.

3. Folosiţi un browser Web pentru a obţine accesul la adresa URL asociată fişierului care conţine scriptul dumneavoastră. Fereastra browserului dumneavoastră Web ar trebui să aibă un aspect asemănător celui prezentat în ilustraţia următoare.

<fereastră>

Project 2-2

Raza=2

Arie=12.56636</fereastră>

<Test de evaluare>

1. Scrieţi o valoare PHP literală egală cu 12000.

2. Scrieţi o valoare PHP literală egală cu 10 la puterea 39.

3. Scrieţi o valoare PHP literală care conţine numele mărcii autoturismului preferat.

4. Scrieţi numele unei variabile PHP adecvate pentru stocarea ratei impozitului aferent vânzărilor curente.

5. Scrieţi instrucţiuni PHP care creează un tablou ce asociază numele de botez al fiecăruia dintre membrii familiei dumneavoastră cu anul în care s-a născut persoana respectivă.

6. Scrieţi o instrucţiune PHP care calculează circumferinţa unui cerc pornind de la raza sa, dacă este cunoscută ecuaţia matematică C = 2piR şi valoarea aproxi­mativă a lui pi egală cu 3,14159.

7. Scrieţi o instrucţiune PHP care calculează valoarea absolută a variabilei $distanţa şi stochează rezultatul în variabila $distanţa_netă.

Eticheta:

Comentariile sunt inchise

Ne pare rau, dar nu poti lasa un comentariu pentru acest post.

Resurse web design