Home » Resurse Web Design » Scrierea prg. PHP

 
 
 

Scrierea prg. PHP

Modulul 1

Crearea programelor PHP

Scopuri

• Învăţaţi să creaţi un script PHP

• Învăţaţi să scrieţi instrucţiuni PHP care trimit text la un browser Web

• Învăţaţi să documentaţi un script PHP

• Învăţaţi să încărcaţi un script PHP într-un server prin intermediul protocolului FTP

• învăţaţi să executaţi un script PHP

In acest modul veţi învăţa modul de creare şi de executare a programelor PHP. Dacă PHP nu este instalat în sistemul dumneavoastră, nu sunteţi pregătit pentru a rula programele PHP demonstrative prezentate în acest modul. Înainte de a rula programele prezentate, trebuie să instalaţi şi să testaţi limbajul PHP respectând instrucţiunile date în Anexa B.

Crearea unui script PHP

Un script PHP poate fi foarte simplu sau foarte complex. Totuşi, crearea chiar şi a unui script PHP complex este extrem de simplă, necesitând numai un editor de texte obişnuit. In această secţiune, veţi învăţa să creaţi scripturi PHP simple, care

trimit unui browser Web date de ieşire sub formă de text. De asemenea, veţi învăţa să vă documentaţi scripturile, astfel încât dumneavoastră şi alte persoane să puteţi înţelege rapid scopul şi structura acestora.

Scrierea scripturilor PHP

Pentru a crea scripturi PHP, majoritatea programatorilor PHP folosesc un editor de texte obişnuit. Puteţi folosi orice editor de texte doriţi. Sub Microsoft Windows, programatorii PHP folosesc frecvent programul Windows Notepad. Dacă preferaţi, puteţi folosi WordPad sau chiar un procesor de texte, precum Microsoft Word. Totuşi, dacă folosiţi un instrument diferit de Notepad, trebuie să luaţi măsuri pentru a salva scriptul dumneavoastră sub formă de document text; în caz contrar, fişierul script conţine informaţii de formatare care vor deruta serverul PHP.

Dacă folosiţi UNIX sau Linux, puteţi crea scripturi PHP folosind un program precum vi, emacs sau pico. Programul în sine nu contează, atâta vreme cât poate crea fişiere text ASCII.

Scrierea scheletului programelor PHP

Fiecare program PHP include două linii speciale, care indică serverului PHP că textul cuprins între cele două linii este alcătuit din instrucţiuni PHP. Practic, aceste linii pot fi asimilate copertelor unei cărţi, care păstrează unitatea programului dumneavoastră PHP.

Pentru a începe să scrieţi un program PHP, lansaţi editorul dumneavoastră de texte preferat şi introduceţi următoarele două linii în spaţiul de lucru al editorului:

<Sfatul specialistului >

Întrebare:    Când scriu programe în C, folosesc un mediu integrat de dezvoltare (IDE*) precum Microsoft Visual C++, care reprezintă o gazdă a unor caracteristici speciale, care simplifică proiectarea, codificarea şi testarea programelor. Există medii de tip IDE pentru PHP?

Răspuns:  Unele editoare de texte, precum vi, asigură un suport special pentru scrierea programelor PHP. De exemplu, caracteristica de colorare a elementelor de sintaxă, prezentă în vi, determină scrierea diferitelor elemente ale programelor PHP în culori diferite. Mulţi programatori PHP sunt de părere că procedeul de colorare a elementelor de sintaxă facilitează depistarea erorilor din programele proprii.

<nota>*Abreviere de la Integrated Development Environment. – N.T.</nota>

15

Unele editoare de texte, precum HomeSite al firmei Allaire, asigură colorarea elementelor de sintaxă şi alte caracteristici care vin în sprijinul programatorilor PHP, precum manualele on-line şi constructorii de expresii. Cu toate acestea, când învăţaţi să scrieţi programe PHP, probabil că veţi găsi utilizarea unui editor de texte obişnuit mai simplă decât folosirea unui editor echipat cu funcţionalităţi PHP speciale, în caz contrar, o bună parte din timpul dumneavoastră va fi alocată învăţării modului de utilizare a instrumentului respectiv, nu scrierii progra­melor PHP în sine. După ce veţi căpăta experienţă în scrierea programelor PHP, trebuie să examinaţi instrumente care vă pot ajuta în activitatea dumneavoastră. In acel moment, consultaţi lista editoarelor PHP, disponibilă în Web la adresa http: / / www.itworks .demon. co .uk/phpeditors .htm.</sfatul specialistului>

Apoi, salvaţi scriptul dumneavoastră elementar sub formă de fişier text, cu un nume care respectă următoarele reguli:

• Numele fişierului trebuie să fie alcătuit numai din caractere minuscule, cifre şi liniuţe. Utilizarea spaţiilor şi a altor caractere este interzisă.

• Extensia numelui fişierelor trebuie să fie . php.

Asiguraţi-vă că aţi ales un nume semnificativ, care să descrie funcţia scriptului dumneavoastră, astfel încât să-l puteţi identifica rapid după săptămâni sau chiar luni de la crearea acestuia. Veţi descoperi că liniuţele sunt utile pentru separarea cuvin­telor care alcătuiesc numele fişierului, mărind astfel lizibilitatea acestuia. De exem­plu, un fişier care conţine un script PHP ce vă permite să vizualizaţi nivelurile stocurilor aflate pe inventar poate primi numele niveluri-stoc.php. Chiar şi la mult timp după crearea fişierului respectiv, nu veţi avea probleme în a determina scopul acestuia.

<Sfatul specialistului>

Întrebare:    Aceste reguli de denumire a fişierelor par a avea un caracter deosebit de limitativ. Nu pot folosi şi alte caractere pentru denumirea fişierelor care conţin scripturi PHP?

Răspuns:    Ba da, puteţi. Dar utilizarea altor caractere vă poate provoca necazuri. De exemplu, numele de fişiere din Microsoft Windows nu sunt sensi­bile la diferenţa între majuscule şi minuscule, în timp ce numele de fişiere din UNIX prezintă această sensibilitate. De asemenea, majoritatea sistemelor de operare prescriu reguli de denumire a fişierelor care diferă de regulile pe care trebuie să le respecte adresele Web (URL). Puteţi evita problemele care apar datorită acestor diferenţe folosind numai litere minuscule, cifre şi liniuţe în numele fişierelor care conţin scripturi PHP. </Sfatul specialistului>

16

<Test „la minut”>

• Care dintre următoarele nume de fişiere respectă regulile date pentru denumirea fişierelor care conţin scripturi PHP?

• ScriptulMeu.php

•  scriptul_tău.php

• scriptul-lui.php3

•  scriptul-ei.php</Test „la minut”>

Crearea datelor de ieşire pentru un browser Web

Programele PHP execută trei categorii de operaţii elementare:

• Obţin date de la un utilizator.

• Execută prelucrări ale datelor, respectiv obţin accesul la datele stocate în fişiere şi baze de date şi le manipulează.

• Afişează date astfel încât un utilizator să le poată vizualiza.

Primele două operaţii sunt oarecum mai dificil de realizat decât cea de-a treia. Totuşi, afişarea datelor astfel încât acestea să fie vizibile utilizatorului este o operaţie foarte simplă.

Aşa cum paragrafele unui text scris sunt compuse din propoziţii, programele PHP sunt alcătuite din instrucţiuni. Regulile care controlează formarea propoziţiilor scrise în limba engleză se numesc sintaxă.* Acelaşi termen este folosit şi pentru a desemna regulile care guvernează formarea instrucţiunilor PHP.

Iată o „reţetă” sintactică pentru crearea instrucţiunii PHP care trimite date de ieşire la un browser Web, astfel încât acestea să fie vizibile pentru un utilizator. Această instrucţiune se numeşte instrucţiune de reflectare:**

echo(„scrieţi aici un text oarecare”);

Observaţi că instrucţiunea începe de la cuvântul echo şi se încheie cu un caracter punct şi virgulă. Parantezele şi ghilimelele duble se folosesc pentru delimitarea unei expresii de tip text, în cazul nostru scrieţi aici un text oarecare, care apare la mijlocul instrucţiunii. Aşa cum este indicat prin caracterele scrise cursiv, în locul propoziţiei scrieţi aici un text oarecare puteţi plasa aproape orice text. Totuşi, pentru moment, trebuie să includeţi numai litere, cifre, spatii şi semne de punctuaţie folosite în

<nota>

Răspunsuri la test:

• Nu; conţine litere scrise cu majuscule

• Nu; conţine liniuţe de subliniere

• Nu; extensia fişierului trebuie să fie . php

• Da

*Definiţia sintaxei este valabilă pentru orice limbă, nu numai pentru limba engleză – N.T.

**În original echo statement – N.T.</nota>

17

alfabetul latin, precum virgula, caracterul punct şi virgulă, punctul, semnul de întrebare şi semnul exclamării. De asemenea, puteţi include caracterele < >, folo­site pentru delimitarea etichetelor HTML, respectiv caracterul /, folosit pentru a indica membrul de închidere al unei perechi de etichete HTML.

De exemplu, iată o instrucţiune PHP care are drept date de ieşire un fragment dintr-un vers din Scrisoarea a III-a de Eminescu:*

echo(„<H2> Iată vine-un sol de pace…</H2>”);

Perechea de etichete H2 determină formatarea datelor de ieşire ca titlu HTML de nivel 2.

<Sfatul specialistului >

Întrebare:    Nu există nici o posibilitate de a include caractere speciale (cum ar fi caracterul ghilimele duble) într-o instrucţiune de reflectare?

Răspuns:    Dacă includeţi caractere speciale în textul pe care îl folosiţi efectiv, puteţi avea probleme. De exemplu, dacă încercaţi să includeţi în text un caracter de tip ghilimele duble, veţi deruta serverul PHP, deoarece acesta se aşteaptă ca ghilimelele duble să apară numai la începutul, respectiv la sfârşitul textului, nu şi în interiorul textului. PHP furnizează modalităţi speciale de evitare a acestei probleme; veţi învăţa despre ele în Modulul 2. </Sfatul specialistului >

<Test „la minut”>

• Scrieţi o instrucţiune de reflectare care să scrie numele limbajului dumneavoastră de programare preferat.

• Scrieţi o instrucţiune de reflectare care să scrie numele dumneavoastră. </Test „la minut”>

Documentarea unui script PHP

În afară de a furniza nume descriptive fişierelor care conţin scripturile dumnea­voastră PHP, trebuie să includeţi în fiecare script atât comentarii care să permită unui cititor să determine cu uşurinţă utilitatea scriptului, cât şi alte informaţii referi­toare la script. De exemplu, puteţi include un comentariu care precizează numele

<nota>

*Text adaptat.În original se face trimitere la un eveniment din istoria Statelor Unite, puţin relevant pentru cititorul român. — N.T. Răspunsuri la test:

• echo („PHP”) sau similar

• echo(„Bill McCarty”) sau similar</nota>

18

fişierului care conţine scriptul, astfel încât acesta să apară în versiunile tipărite ale scriptului.

Iată un model sintactic pentru comentariile PHP:

//Scrieţi aici comentariul dumneavoastra

După cum se poate vedea, un comentariu începe cu două caractere slash, urmate de un spaţiu. În continuare, linia conţine comentariul dumneavoastră, care poate include orice caractere doriţi, inclusiv caractere speciale.

Iată un exemplu simplu de script PHP care include comentarii:

<?php

// script-exemplu.php

// Acest script afiseaza un mesaj vizibil pentru utilizator.

Echo(„Acesta este un script foarte simplu.”);

?>

<Sfatul specialistului>

Întrebare:    Ce se întâmplă dacă doresc să creez un comentariu PHP care se extinde pe mai multe linii? Cum trebuie să procedez?

Răspuns:    O modalitate de a crea un comentariu PHP pe mai multe linii este de a începe fiecare linie cu ajutorul caracterelor //. Totuşi, puteţi crea un comentariu din mai multe linii şi în alte moduri, dacă preferaţi. Iată un exemplu:

/*

Acesta este un comentariu pe mai multe linii. Poate fi alcătuit dintr-un număr oricât de mare de linii.

*/

Pentru a începe un comentariu alcătuit din mai multe linii, scrieţi caracterele /*, iar pentru a încheia comentariul, scrieţi caracterele */. Intre cele două perechi de caractere, puteţi scrie orice text doriţi, folosind oricâte linii doriţi. </Sfatul specialistului>

<Test „la minut”>

• Scrieţi un comentariu PHP care conţine numele dumneavoastră.

• Scrieţi un comentariu PHP pe mai multe linii, care conţine adresa dumneavoastră. </ Test „la minut”>

<nota>Răspunsuri la test:

• // Bill McCarty

• /*

Strada X nr. 123 Oraş Y, PA 12345 */</nota>

19

Executarea unui script PHP

După ce aţi creat un script PHP, veţi dori să-1 executăţi. Dacă nu v-aţi creat scriptul PHP pe un server unde este instalat PHP, mai întâi trebuie să vă încărcaţi scriptul într-un server. In această secţiune, veţi învăţa să încărcaţi şi să executaţi scripturile PHP.

Încărcarea unui script PHP

Probabil că veţi avea nevoie de ajutor la încărcarea unui script PHP, deoarece modul în care veţi proceda depinde de metoda de obţinere a accesului la server şi de modalitatea în care administratorul de sistem a configurat serverul. Trebuie să luaţi legătura cu administratorul de sistem al serverului dumneavoastră şi să aflăţi care este modul de încărcare a scriptului dumneavoastră. Pentru a vă ajuta să înţelegeţi răspunsul administratorului de sistem, această sub-secţiune descrie unele situaţii comune care apar la încărcarea scripturilor.

Dacă obţineţi accesul de la distantă la un server Linux sau UNIX prin intermediul protocoalelor Telnet sau SSH, nici măcar nu este necesar să vă încărcaţi scriptul; nu trebuie decât să creaţi scriptul în catalogul adecvat indicat de administratorul dum­neavoastră de sistem. Dacă folosiţi un server Microsoft Windows situat în aceeaşi reţea locală ca şi staţia dumneavoastră de lucru, atunci este posibil ca administratorul de sistem să fi alocat o partiţie de fişiere în acest scop. În acest caz, încărcarea scrip­tului PHP se reduce la copierea fişierului care conţine scriptul dumneavoastră în server prin tragerea şi plasarea fişierului în partiţia de fişiere furnizată.

Dacă serverul Windows, UNIX sau Linux nu se află în reţeaua dumneavoastră locală, probabil că veţi folosi un program precum FTP pentru a încărca scriptul. În vederea încărcării scriptului dumneavoastră prin intermediul protocolului FTP, solicitaţi administratorului de sistem următoarele informaţii:

• Numele gazdei serverului

•Identificatorul dumneavoastră de utilizator şi parola pentru deschiderea sesiunii de lucru prin intermediul protocolului FTP

• Catalogul în care trebuie să se găsească scripturile dumneavoastră PHP

• Localizatorul uniform de resurse (URL) pe care trebuie să-1 folosiţi pentru a obţine acces la scripturile dumneavoastră.

Pentru a facilita încărcarea scriptului dumneavoastră, poate că preferaţi să folosiţi un client FTP grafic. Puteţi găsi programe client FTP gratuite, în sistem shareware sau contra cost în arhive de programe, precum http://www.tucows.com. Clientul WS_FTP este un program client FTP foarte popular, adecvat pentru încărcarea scripturilor dumneavoastră. Dacă folosiţi un program client FTP grafic, încărcaţi fişierul prin respectarea instrucţiunilor distribuite o dată cu programul client.

20

Dacă preferaţi utilizarea programelor în linie de comandă, puteţi folosi clientul FTP inclus în Microsoft Windows, UNIX sau Linux. Programele client existente în fiecare platformă funcţionează în moduri mai mult sau mai puţin asemănătoare, deci aceleaşi instrucţiuni se aplică pentru majoritatea platformelor. Iată care este modul de încărcare a fişierului dumneavoastră.

1. Dacă folosiţi Windows, lansaţi o fereastră de comandă MS-DOS.

2. Folosiţi comanda cd pentru a vă deplasa în catalogul care conţine scriptul dum­neavoastră.

3. Emiteţi comanda

ftp gazda       gazda este numele gazdei serverului PHP

4. Ca răspuns la solicitarea identificatorului dumneavoastră de utilizator, introduceţi identificatorul de utilizator furnizat de administratorul dumneavoastră de sistem.

5. Ca răspuns la solicitarea parolei dumneavoastră, introduceţi parola furnizată de administratorul dumneavoastră de sistem.

6. Folosiţi comanda cd pentru a vă deplasa în catalogul în care trebuie încărcat scriptul dumneavoastră.

7. Emiteţi comanda

Put script       script este numele fişierului care conţine scriptul

8. Emiteţi comanda quit.

Iată un exemplu de sesiune FTP care foloseşte un program client şi un server Linux. Dacă folosiţi o altă platformă, datele dumneavoastră de ieşire vor avea un alt aspect.

Cd/home/bmccarty/scripts

$ ftp ftp.osborne.com

connected to ftp.osborne.com.

220 ftp.osborne.com FTPserver (version wu-2.6.0(1)

Wed Joule 26 15:29:19 PDT 2001) ready.

Name (ftp:bmccarty): bmccarty

331 Password required for bmccarty.

Password: xxxxxxxx

230 User bmccarty logged in.

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

ftp> cd public_html

250 CWD command successful.

ftp> put test-script.php

local: test-script.php remote: test-script.php

200 PORT command siccessful.

150 Opening BINARY mode data connection for test-script.php.

226 Transfer complete.

34 bytes sent in 0.000446 secs (74 Kbytes/sec)

ftp>quit

221-You have transferred 34 bytes in 1 files.

221- Total traffic for this session was 498 bytes in 1 transfers.

221- Thank you for using the FTP service on ftp.osborne.com.

221 Goodbye.

$

21

<Sfatul specialistului>

Întrebare:Există şi alte modalităţi de încărcare a scripturilor, în afară de partiţiile de fişiere Windows şi protocolul FTP?

Răspuns: Da, există numeroase alte modalităţi. Uneori, administratorii sistemelor UNIX şi Linux le configurează pe acestea de aşa manieră încât să vă permită să încărcaţi scripturi prin intermediul sistemului de fişiere de reţea (Network File System – NFS). Unii administratori de sistem furnizează pagini Web speciale pe care le puteţi folosi pentru încărcarea scripturilor. Dacă un server furnizează serviciul Secure Shell Service (SSH), puteţi folosi programul scp pentru a vă încărca scripturile. Aceasta este o metodă deosebit de bună, deoarece vă protejează sesiunea de lucru şi datele pe care le transferări împotriva „spio­nilor” din reţea. Transferurile executate cu ajutorul protocolului FTP, de exemplu, trimit identificatorul de utilizator şi parola dumneavoastră sub formă de text „în clar”, nu în formă codificată, ceea ce poate duce la o breşă a securităţii sesiunii de lucru.</sfatul specialistului>

Executarea unui script

După ce v-aţi încărcat fişierul care conţine scriptul, sunteţi pregătit pentru a obţine accesul la acesta. Lansaţi-vă browserul Web preferat şi deschideţi adresa URL asociată scriptului dumneavoastră. Adresa URL trebuie să fie alcătuită din adresa URL identificată de administratorul dumneavoastră de sistem, urmată de un slash (/), urmată de numele fişierului care conţine scriptul dumneavoastră. Dacă adresa URL identificată de administratorul dumneavoastră de sistem se încheie deja cu un caracter slash, nu trebuie să mai inseraţi încă un asemenea caracter înainte de numele scriptului dumneavoastră.

De exemplu, să presupunem că doriţi să obţineţi accesul la scriptul dumnea­voastră încărcat, denumit test-script.php. Dacă administratorul dumneavoastră de sistem a identificat http://www.osborne.com/-bmccarty ca adresă URL a catalogului care conţine scripturile dumneavoastră PHP, puteţi obţine accesul la scriptul dum­neavoastră prin intermediul adresei URL http://www.osborne.com/-bmccarty/ test-script.php. Dacă administratorul dumneavoastră de sistem a identificat http:// www.osborne.com/-bmccarty/ ca adresă URL a catalogului care conţine scripturile dumneavoastră PHP, puteţi obţine accesul la scriptul dumneavoastră prin inter­mediul aceleiaşi adrese URL ca aceea prezentată anterior.

Dacă aţi tastat corect adresa URL a scriptului dumneavoastră, iar scriptul respec­tiv nu conţine erori, veţi vedea datele de ieşire ale scriptului dumneavoastră. Felici­tări! Aţi devenit programator PHP!

22

Proiectul 1-1: Un prim script PHP<titlu/>

În cadrul acestui proiect, veţi crea si veţi executa un script PHP simplu. Pentru a finaliza proiectul, trebuie să aveţi acces la un server care acceptă PHP şi încărcarea fişierelor prin intermediul protocolului FTP.

<Scopurile proiectului>

• Crearea unui script PHP

• Încărcarea scriptului PHP într-un server

• Executarea scriptului PHP </Scopurile proiectului>

Pas cu pas

1 . Folosind un editor de texte, creaţi un script PHP simplu, care trimite date de ieşire sub formă de text la un browser Web. Salvaţi scriptul într-un fişier denumit p-1 -1 .proj. Dacă preferaţi să folosiţi iniţial un script ambalat, puteţi utiliza următorul script:

<?php

// PHP: Ghidul începătorului

// Proiectul 1-1

echo(„PHP este un excelent limbaj de programare, nu-i aşa ?”);

2. Folosiţi protocolul FTP pentru a încărca fişierul care conţine scriptul dumneavoastră în catalogul adecvat din serverul dumneavoastră.

3. Dacă este necesar, modificaţi permisiunile fişierului script astfel încât serverul Web să poată executa scriptul.

4. Folosiţi un browser Web pentru a obţine accesul la adresa URL asociată fişierului care conţine scriptul dumneavoastră. Dacă aţi folosit scriptul „ambalat” prezentat în etapa 1, fereastra browserului dumneavoastră Web va avea un aspect oarecum similar celui prezentat în ilus­traţia următoare.

<fereastra>PHP este un excelent limbaj de programare, nu-i aşa?< /fereastra>

Depanarea unui script

Uneori, în locul datelor de ieşire ale scriptului dumneavoastră, puteţi vedea unul din următoarele:

• Textul scriptului, în loc de datele de ieşire ale acestuia

• O casetă de dialog, prin care sunteţi întrebat dacă doriţi să descărcaţi fişierul care conţine scriptul

• Un mesaj în care se spune că scriptul nu există

• Un mesaj în care se spune că browserul dumneavoastră Web nu are permisiunea de a obţine accesul la script

• Un mesaj în care se spune că scriptul dumneavoastră conţine o eroare

La vizualizarea rezultatelor unui script PHP se pot produce numeroase erori, chiar dacă scriptul în sine este corect. Dacă vedeţi textul scriptului dumneavoastră

23

sau o casetă de dialog prin care sunteţi întrebat dacă doriţi să descărcaţi fişierul care conţine scriptul, este posibil ca extensia fişierului script să fie incorectă sau ca serverul PHP să nu funcţioneze. Deşi fişierele script PHP trebuie să aibă, în gene­ral, extensia .php, este posibil ca un administrator de sistem să configureze un server PHP astfel încât acesta să impună o altă extensie de fişier. Astfel, dacă scriptul dumneavoastră eşuează din unul dintre aceste două motive, luaţi legătura cu administratorul dumneavoastră de sistem.

Dacă vedeţi un mesaj în care se spune că scriptul nu există, este posibil ca dumneavoastră să fi tastat incorect adresa URL. Verificaţi dacă aţi tastat corect adresa URL identificată de administratorul dumneavoastră de sistem, precum şi dacă aţi ataşat corect la aceasta numele fişierului care conţine scriptul, folosind un slash numai dacă adresa URL identificată de administratorul dumneavoastră de sistem nu se încheie cu un atare caracter.

Dacă vedeţi un mesaj în care se arată că browserul dumneavoastră Web nu are permisiunea de a obţine accesul la script, poate că este necesar să modificaţi permi­siunile fişierului script. Pentru a afla cum trebuie procedat, consultaţi-vă cu adminis­tratorul de sistem.

Dacă vedeţi un mesaj în care se spune că scriptul dumneavoastră conţine o eroare, verificaţi dacă nu au apărut următoarele probleme:

•O eroare de tastare, cum ar fi scrierea greşită a cuvântului echo

•O eroare de punctuaţie, cum ar fi paranteze, ghilimele duble sau punct şi virgulă lipsă sau inserate greşit

•Neincluderea sau includerea eronată a liniilor de delimitare a scriptului, în speţă <?php şi ?>

•Un marcaj de comentariu ( / / ) care lipseşte sau care a fost introdus greşit

De exemplu, iată un script care conţine un tip de eroare frecvent întâlnit. Puteţi identifica eroarea?

<?php

// PHP: Ghidul începătorului

// Acest script conţine o eroare de sintaxa

echo(„Salut, World Wide Web!);

?>

Din script lipseşte caracterul ghilimele duble de închidere, care trebuie să delimi­teze expresia de tip text. Dacă încercaţi să executaţi acest script, veţi primi o eroare similară celei prezentate în continuare.

<fereastra>Parse error. Parse error in /home/bmccarty/public_html/php/module-01/syntax-error.php

On line 13</fereastra>

24

Mesajul de eroare încearcă să vă indice sursa erorii, indicând numărul liniei la care s-a produs eroarea. Totuşi, remarcaţi că mesajul vă îndrumă spre linia 13 a unui script care conţine numai 5 linii. Din moment ce ghilimelele duble de închidere lipsesc, serverul PHP caută dincolo de sfârşitul scriptului pentru a găsi ghilimelele duble respective. Ca atare, serverul PHP este oarecum derutat cu privire la sursa erorii. Morala este aceea că nu puteţi conta în totalitate pe serverul PHP pentru a determina locaţia erorii; folosiţi numărul de linie furnizat de server numai ca îndru­mar pentru a depista locaţia probabilă a erorii, în Modulul 17 veţi învăţa mai multe noţiuni despre depanarea scripturilor PHP.

<Test „la minut”>

• Găsiţi cele trei erori de sintaxă din următorul script PHP:

<?php4

/* PHP: Ghidul începatorului

/* Acest script contine o eroare de sintaxa.

echo(„Salut, World Wide Web!”)

?> <

</Test „la minut”>

<Test  evaluare>

1. Ce program Windows este frecvent folosit pentru crearea scripturilor PHP?

2. Care trebuie să fie prima linie într-un script PHP?

3. Care sunt caracterele ce trebuie folosite pentru a denumi un fişier care conţine un script PHP?

4. Care trebuie să fie extensia unui fişier care conţine un script PHP?

5. Care este instrucţiunea PHP folosită pentru a trimite date de ieşire sub formă de text unui browser Web?

6. Care este programul frecvent folosit pentru a încărca un script PHP într-un server?</test evaluare>

<nota>Răspunsuri la test:

•Prima linie trebuie să conţină textul <?php, nu <?php4.

•Comentariile trebuie să înceapă cu caracterele //, nu /*.

•Instrucţiunea de reflectare trebuie să se încheie cu un caracter punct şi virgulă. Totuşi, deoarece aceasta este ultima linie a scriptului, respectivul va funcţiona corect, chiar dacă acel caracter lipseşte.</nota>

Eticheta:

Comentariile sunt inchise

Ne pare rau, dar nu poti lasa un comentariu pentru acest post.

Resurse web design